Υποβολή σεναρίου

Κατεβάστε το πρότυπο υποβολής σεναρίου:

Τα κριτήρια αξιολόγησης των σεναρίων παρατίθενται στο παρακάτω αρχείο: